Artikel

Utvärdering av alternativa behandlingsmetoder för klövspaltsinflammation och digital dermatit

En nyligen genomförd utvärdering om behandlingsmetoderna för klövspaltsinflammation och digital dermatit visar en markant minskning i användningen av antibiotika över det senaste decenniet. Resultaten indikerar en ökad acceptans för alternativa behandlingsmetoder där salicylsyra framstår som det mest använda preparatet. Förändringen mot antibiotikafria behandlingsalternativ signalerar positiva vinster inom livsmedelssäkerhet, hållbarhet och djurvälfärd.

Artikeln är skriven av:

Sofia Andersson, student på Agronomprogrammet, SLU
Christer Bergsten, Professor Emeritus
Frida Åkerström, Veterinär, Växa Sverige, Kunskap och utveckling samt doktorand vid institutionen för biosystem och teknik, SLU

Läs artikeln i sin helhet
>
Utvärdering av alternativa behandlingsmetoder för klövspaltsinflammation och digital dermatit (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 10, 2023.

Dokument och länkar