Artikel

Akut klinisk mastit hos tacka

Svenska får är i allmänhet friska och drabbas inte i hög utsträckning av sjukdomar som behöver antibiotikabehandling. Den sjukdom som är mest antibiotikakrävande är akut klinisk mastit. En undersökning i svenska fårbesättningar gjord 2013 visade att större besättningar är mer drabbadeoch bland de med fler än 50 tackor hade majoriteten av besättningarna haft får med akut kliniks mastit.

Artikeln är skriven av:

Anette Backhans, Veterinär, SVA
Katarina Gustafsson, Djurhälsoveterinär Får, Gård & Djurhälsan
Ylva Persson, Biträdande Statsveterinär, SVA

Läs artikeln i sin helhet > Akut klinisk mastit hos tacka (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 8, 2022.

Dokument och länkar