Artikel

Rådgivning för bison

Antalet gårdar som håller bison har ökat under senare år och behovet av en samlad veterinärmedicinsk rådgivning i hälso- och smittskyddsfrågor har uppkommit. Gård & Djurhälsan Nöt erbjuder nu rådgivning och hälsovård för bison. Då kan du som bisonuppfödare utnytttja Gård & Djurhälsans kompetens vid besättningsproblem, träckprovstagning och subventionerade obduktioner.

Bison är förhållandevis en ny produktionsform i Sverige och alla djur härstammar från importer från Europa. De flesta svenska bisonbesättningarna har anslutit sig till vår organiserade hälsokontroll, vilket innebär att vi god kännedom och är uppmärksamma på infektionssjukdomar som inte förekommer i Sverige, till exempel tuberkulos och paratuberkulos. Gård & Djurhälsan kommer att bedriva ett nära samarbete med SDS (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll) omkring importfrågor.

I Gård & Djurhälsans NÖT Bas-paket omfattas även producenter av bison, där ingår telefonrådgivning vid sjukdomsproblem, rådgivning om parasiter/avmaskning och träckprovsanalys, obduktioner utan kostnad och rådgivning i smittskyddsfrågor. Läs mer om Bas-paket under menypunkt Rådgivning & Tjänster

För besättningar som har ett utökat behov av rådgivning finns det möjlighet att ansluta sig till Gård & Djurhälsans Plus-paket, läs mer här! Där ingår även ett årligt veterinärbesök utfört av nöthälsoveterinären inklusive besöksrapport med besättningsspecifika rådgivningspunkter.

Kontakt

Kontaktperson för bison inom Gård & Djurhälsan Nöt är Virpi Welling, tel 018-68 28 85.