Guide

Basal bisonkunskap

För dig som har bison i Sverige eller funderar på att starta bisonverksamhet

Bisonhistorik

Bison är det vetenskapliga namnet på ett släkte i familjen slidhornsdjur med idag två levande arter. Ur-bisonen (Bison sivalensis) utvecklades troligen av ett oxdjur som levde för ca 2 500 000 år sedan i norra Indien. Därifrån spred den sig till de stora asiatiska stäpperna och utvecklades till stäppbisonoxen (Bison priscus). Under istiden vandrade stäppbisonoxen över från Sibirien till Nordamerika och utvecklades där till två nya arter. Den första arten (Bison latifrons) dog ut för ungefär 20 000 år sedan. Den andra arten, en tidig form av dagens bison (Bison bison), formades för cirka 6 000 år till dagens bisonarter: Bison bison bison som lever på prärien och den skogslevande Bison bison athabascae.

Manual för hantering av bison (se bifogad PDF)