Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Ehec/vtec – resurs, samverkan & ökad kunskap

Gård & Djurhälsan har under lång tid tagit ett samlat ansvar inom näringen i vtec-frågor. Under de senaste åren har vi arbeta med frågorna på flera plan. Viktiga fokusområden har bl.a. varit hantering av gårdar med koppling till humanfall, kunskapsuppbyggande aktiviteter, informationsspridning samt samverkan inom näringen och med myndigheter på djur- och humansidan.

Projektet är flerårigt utan fastställt slutdatum och finansieras via anslagsmedel från Jordbruksverket.

 

Informationsfilm: Klipp dina djur – för din skull, för djurets skull och för livsmedelssäkerhet

 

Kontaktperson

Helena Ekstrand

Djurhälsoveterinär Nöt

Tel: 013-24 48 40