Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Ekokalvar - Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret

I såväl konventionell som ekologisk kalvhållning är kalvens första sex månader en utmaning, och en god tillväxt visar ofta på ett gott hälsoläge och en ändamålsenlig utfodring under såväl mjölkperiod som efter avvänjning. Ekologiska mjölkgårdar med kalvuppfödning finns i hela Sverige, och det finns ett visst utbyte av erfarenheter mellan såväl mjölkproducenter som rådgivare. Men behovet av att visa kalvarnas potential i de olika perioderna under de första sex månaderna är stort, likaså att visa på goda exempel på rutiner i kalvhållningen.

Vi vill i detta projekt öka kunskapen kring de ekologiska kalvarnas tillväxt och hälsa under deras första halvår genom att göra projektets resultat tillgängligt för bland annat producenter och rådgivare. Genom att kartlägga rutiner i några besättningar med väletablerad kalvhållning året runt, och mäta tillväxt och hälsoparametrar på kalvarna, vill vi undersöka samband mellan tillväxt, hälsa och rutiner med syfte att förbättra kalvens potential under de första sex levnadsmånaderna. Genom att öka kalvens tillväxt ger vi förutsättningar för att öka lönsamheten kring kalvuppfödning eftersom en högre tillväxt per dag ger lägre kostnader totalt sett.

Vi frågor, kontakta:

Sofie Johansson

013-24 48 49

sofie.johansson@gardochdjurhalsan.se

Projektet finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.