Tillväxtkalv

Friska kalvar med hög tillväxt i effektiva system – Erfarenheter från fältet

I detta projekt ska vi visa på olika möjligheter att hålla kalvar med god djuromsorg, med särskilt fokus på flexibilitet och arbetseffektivitet. Projektarbetet innebär att vi gör 10-12 besättningsbesök, där erfarenheter och data samlas in. Uppgifterna som samlas in är byggnadslösning, insättningsfrekvens, gruppering, tillväxt, foderförbrukning, antibiotikaförbrukning, dödlighet och arbetsrutiner. Projektet avslutas under 2020.

Projektledare: Anett Seeman, Dir: 046-32 58 87  Vxl: 0771-21 65 00

anett.seeman@gardochdjurhalsan.se