Navelprojekt

Pågående projekt Nöt

Navelprojekt 2023

Navelprojekt 2023
Navelinfektioner är en vanlig orsak till sjukdom hos kalvar och är enligt forskare en underskattad orsak till sjuklighet och dödlighet hos unga kalvar. Navelinfektioner kan även leda till exempelvis blodförgiftning och ledinflammationer med flera leder involverade, vilket ger kalven en dålig prognos. Det är ofta svårt att upptäcka att kalven har en navelinfektion, vilket medför att det är vanligt att behandling sätts in för sent. Projektet syftar till att undersöka navlar med hjälp av ultraljud i en dikalvsbesättning. Förhoppningen är att förbättra upptäckten av navelinfektion och på det sättet minska andelen kalvar som blir riktigt sjuka eller dör av sin navelinfektion.
Målsättningen är att projektet ska resultera i en checklista för symtom, förebyggande arbete så som tex råmjölksrutiner, kalvningsplats, naveldopp eller navelspray samt behandling. Målet är att checklistan kan användas som hjälpmedel för såväl djurägare, kalvskötare som veterinärer. En förbättrad upptäckt av navelsjuka kalvar leder till ökad djurvälfärd, mindre svinn i produktionen, bättre ekonomi för producenterna samt en minskad antibiotikaanvändning. Projektet genomförs av Gård och Djurhälsan under 2023, medel har beviljats från Nötkreatursstiftelsen Skaraborg. Finns det bekymmer med navelinfektioner eller dödsfall av kalvar under första levnadsveckan i din besättning? Kontakta gärna projektledare nedan.

Par- och grupphållning av kalv – ERFA-träffar för att belysa olika typer av par- och grupphållning av småkalvar 2023
2027 träder en ny djurskyddslag i kraft i hela EU som troligtvis gör det tvingande att hålla kalvar tillsammans med minst en annan kalv från ung ålder. Detta kommer medföra att många producenter behöver ändra sin inhysning av småkalvar. Därför planeras en ERFA-träff med fokus på par- och grupphållning av kalv i Skaraborg under 2023. Samt ett webbinar på samma tema som är öppet för intresserade producenter från hela landet. Målet är ett kunskapslyft och inspiration inom området samt en bibehållen konkurrenskraft för de svenska producenterna i och med kommande lagförändringar. Forskningen säger dessutom att parhållna kalvar håller sig friskare och växer bättre! Har du erfarenhet av parhållning eller grupphållning av kalvar som du vill dela med dig av? Eller är du nyfiken på ämnet? Kontakta gärna projektledare nedan.

 

Jennifer Sahlin
046-120902
jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se

 

Projektet finansieras av Nötkreatursstiftelsen.