Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Par- och grupphållning av kalv

Par- och grupphållning av kalv – ERFA-träffar för att belysa olika typer av par- och grupphållning av småkalvar 2023

2027 träder en ny djurskyddslag i kraft i hela EU som troligtvis gör det tvingande att hålla kalvar tillsammans med minst en annan kalv från ung ålder. Detta kommer medföra att många producenter behöver ändra sin inhysning av småkalvar. Därför planeras en ERFA-träff med fokus på par- och grupphållning av kalv i Skaraborg under 2023. Samt ett webbinar på samma tema som är öppet för intresserade producenter från hela landet. Målet är ett kunskapslyft och inspiration inom området samt en bibehållen konkurrenskraft för de svenska producenterna i och med kommande lagförändringar. Forskningen säger dessutom att parhållna kalvar håller sig friskare och växer bättre! Har du erfarenhet av parhållning eller grupphållning av kalvar som du vill dela med dig av? Eller är du nyfiken på ämnet? Kontakta gärna projektledare nedan.

 

Jennifer Sahlin

046-120902
jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se

 

Projektet finansieras av Nötkreatursstiftelsen.