Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Fortbildning för dikoproducenter

Syfte

Syftet med projektet är att förmedla kunskap på området dikoproduktion till dikoproducenter. Det kommer att ges Grundkurser och Fortsättningskurser för dikoproducenter i Västra Götalands län.

Projektet består i att genomföra kurser på området djurvälfärd inom dikoproduktionen. Man kommer även att lägga ut kursmaterialet på webben, för att vara tillgängligt för de som inte kan närvara vid kurstillfällena.

Frågor?

Kontakta Anett Seeman på telefon 046-325887 alt mejl.