Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Foderplanering Nöt

Kompetensutveckling för hälso- och foderutmaningar inom nötköttsproduktion i växlande väder

Projektet består av tre olika delar, som samtliga har det gemensamma målet att stärka nötköttsproducentens kunskap kring utfodring vid grovfoderbrist orsakade av exempelvis extrema väderförhållanden.

Under senhösten 2019 kommer Gård & Djurhälsan att inom projektets ramar anordna en ”Foder-/hälsokonferens”, med inriktning på utfodring för god djurhälsa i nötköttsproduktionen. Programmet kommer att bestå av områden så som grovfoder- och betesplanering vid begränsad grovfodertillgång och djurhälsa med inriktning på utfodringsrelaterade sjukdomar. Samtliga föredrag kommer att filmas och erbjudas via länk på några satellitorter för att möjliggöra deltagande för fler producenter.

Efter konferensen kommer det att hållas 8 ERFA-träffar som avser foder, foderplanering, val av foderråvaror samt utfodringsstrategier på olika platser i landet.

Projektets sista del är att producera två poddar som avser de ämnen som nämns ovan.
Poddarna återfinns på vår sida Nötpodden.

Vid frågor om projektet kontakta Anett Seeman 046-325887 alt anett.seeman@gardochdjurhalsan.se