Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

D vitamin och Krumma ben

Ett projekt där vi mäter D vitamin hos växande ungnöt  på 6 gårdar för att se hur eventuell D vitaminbrist påverkar skelett och bentillväxt hos ungnöt under svenska förhållanden.

Projektet innefattar provtagning, obduktion, samt dokumentation av hälsoläget på gården.

Vidare uppföljning med ökad D-vitaminhalt i mineralerna och förnyad provtagning/dokumentation kommer visa om det ger positiva resultat på djurhälsan.

Projektet pågår under 2021-2022.

Vid frågor kontakta:

Jessica Hallman

0511-676 65

jessica.hallman@gardochdjurhalsan.se