Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Vägledning för djurägare och transportörer av djurskyddsbedömningar inför transport

En användarvänlig vägledning ska tas fram för att underlätta för djurägare och transportörer att avgöra när ett djur kan eller inte bör transporteras, eller när transport i eget utrymme kan vara ett alternativ. Utöver de bedömningar som finns i befintlig vägledning framtagen 2016 av Jordbruksverket för kontrollpersonal på myndigheter, kommer denna ”branschvägledning” även ta upp hur man bedömer till exempel halta djur, sårskador, bölder och andra svullnader. De sistnämnda är vanliga djurskyddsbrister som besiktningsveterinärer informerar till Länsstyrelsen och som ibland går vidare som en åtalsanmälan. Idag är det svårt för djurägare att veta vad som gäller, det är det projektet ska råda bot mot.

Projektet finansieras av Svenska Köttföretagen.

 

Vid frågor kontakta

Ulrika Rockström

018 – 28 68 88

ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se