Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

PigPlus Slakt

Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar

Under hösten 2018 och vintern 2019 har Gård & Djurhälsans veterinärer jobbat aktivt med enkäter och rådgivningsmaterial kopplat till studien ”Pig Plus – inventering av miljöfaktorer och skötselrutiner i svenska smågrisbesättningar”. Detta arbete har fallit väl ut och varit uppskattat av många medverkande producenter.
Efter sommaren 2018 med försämrad hygien i många slaktgrisstallar till följd av den långvariga hettan känner vi att det nu är dags att göra samma sak i våra slaktgrisstallar. Har våra slaktgrisproducenter det som krävs för att erbjuda sina slaktgrisar en optimal termisk komfort så att hygienen kan hållas på en acceptabel nivå även vid långvarig varm väderlek? Vad kan förbättras i stallmiljö? Finns det några tekniska lösningar som fungerar extra bra? Vi i Sverige är stolta över att vi föder upp våra grisar med hela svansar och att våra slaktgrisar växer snabbast i värden vilket vi förklarar genom vårt goda hälsoläge och god djurvälfärd. Men, vi tror att bra kan bli bättre!

Syfte:

I takt med att klimatet förändras behöver den svenska slaktgrisproduktionen hänga med i utvecklingen för att konkurrenskraften och djurvälfärden inte ska sättas på spel. Genom att göra denna miljöinventering vill vi göra en nulägesanalys och tydliggöra för djurhållarna var eventuella svagheter och styrkor finns kopplat till miljön i stallarna så som ventilation, vattenförsörjning och miljöberikning. Genom att en riktad rådgivarinsats på gård är kopplat till projektet kommer de 200 besättningar som ingår i studien att direkt få hjälp med att identifiera vad som kan förbättras. Mer välmående slaktgrisar växer snabbare vilket i sin tur ger högre lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

Vid frågor kontakta projektledare:

Rebecka Westin, Djurhälsoveterinär gris Gård & Djurhälsan
Tel: 0511-135 82