Digital kommunikation som stärker lantbrukets konkurrenskraft

Gård & Djurhälsan har fått medel beviljade från Landsbygdsprogrammet för att under 2019-2021 driva projektet ”Digital kommunikation som stärker lantbrukets konkurrenskraft”

Projektidé
Vi vill visa möjligheterna att nå fler med kunskapsöverföring tack vare den digitala teknik som etablerats. I det här projektet lyfter vi in befintlig teknik i utbildnings- och rådgivningssammanhang för att erhålla en kunskapshöjning hos producenterna och branschen i övrigt och därigenom skapa nya arbetssätt.

Projektets olika delar

DIGITALA RÅDGIVNINGSSAMTAL
Möjligheterna med att använda dagens teknik på ett effektivt och bra sätt för att få en kontakt och kommunikation digitalt kommer att erbjudas lamm-, gris- och nötköttsproducenter genom att de kostnadsfritt får prova på ett digitalt rådgivningssamtal.

FOKUSFRÅGOR PÅ GÅRD – DELNING AV INFORMATION
För att visa på möjligheterna att dela information mellan producent och rådgivare på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samt att samla in nödvändig kunskap utanför själva rådgivningsbesöket kommer det tas fram en kort instruktionsfilm (obduktion av lamm) som ska kunna användas på gård av producenten med rådgivaren behjälplig på distans.

KUNSKAP TILL ALLA – UTBILDNING GENOM WEBINAR OCH VIDEOKONFERENS
Gård & Djurhälsan är en etablerad kursgivare inom samtliga våra djurslag och avsikten är att succesivt kunna ersätta vissa befintliga utbildningar genom digitala utbildningar, men framför allt att erbjuda väldigt många fler möjligheten att, på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, utbilda sig. För att möjliggöra detta krävs dock att framtida deltagare blir medvetna om möjligheten, vilket vi i detta projekt vill visa.

Projektmål
Den digitala tekniken effektiviserar, förenklar och stärker samhället. Genom att den blir en naturlig del, ett naturlig verktyg, i interaktionen mellan rådgivare och producenter höjs graden av kunskapsspridning väsentligt. Projektets mål är att öka användningen av digital teknik i samband med rådgivning inom nöt-, gris- och lammnäringen och därigenom skapa förutsättningar för producenterna att utvecklas sina verksamheter ytterligare. Den digitala tekniken gör producenterna konkurrenskraftigare och ger fortsatt utvecklingskraft på ett effektivt sätt.

 Vill du veta mer om projektet och hur du kan delta i dess aktiviteter, kontakta projektledare Kees de Jong kees.dejong@gardochdjurhalsan.se eller Lotta Hermansson lotta.hermansson@gardochdjurhalsan.se

EU logga