Gris

Salmonella - övervakning hos grisar som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier

Salmonella – övervakning hos grisar som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier

Bakgrund

Ur ett folkhälsoperspektiv är en låg förekomst av salmonella viktigt. Det ger en hög livsmedelssäkerhet. För att Sverige ska kunna upprätthålla de salmonellagarantier som omfattar införsel av både livsmedelsproducerande djur samt köttprodukter och ägg krävs att vår salmonellafrihet redovisas. Provtagningar i grisbesättningar är en del av de åtaganden som behövs för att uppfylla kraven enligt de av EU beviljade särskilda salmonellagarantierna.

Övervakningens genomförande

Gård & Djurhälsan tar i projektet ansvar för att salmonellaprovtagning genomförs i livdjursproducerande besättningar och suggpoolers centralnav. Projektet löper årligen så länge Sverige är beviljade de särskilda salmonellagarantierna och så länge besättningsprovtagning i svenska grisbesättningar utgör en del av åtagandet. Analyskostnaderna finansieras via anslag från Jordbruksverket.

Kontaktperson

Ebba Schwan

Affärsområdeschef veterinär Djurhälsa Djurvälfärd

Tel: 0498-28 39 82