Installation o uppdatering

Datorkrav

PigWin är inte speciellt krävande, prestandan på alla moderna datorer är tillräckliga. Observera dock att programmet inte går inte att köra på en dator med 64-bitars operativsystem (Windows). Läs mer om kraven under Vanliga frågor nedan.

Nyckel

Till programmet hör ett hårdvarulås (en nyckel) och till denna nyckel måste en drivrutin installeras. Under menyvalet Nycklar finns mer information.

Nätverk

PigWin Sugg kan installeras i nätverk på gården och man kan t.ex. ställa in programmet så att två datorer arbetar mot samma besättningsdata.

Vanliga frågor om uppdatering och installation

Installation och uppdatering

Hur kontrollerar jag vilken version jag har?


Kontrollera vilken version du har av programmet genom att klicka på ikonen med ett frågetecken eller genom menyvalet Hjälp, Om. Datumet på versionen står på raden som börjar med Copyright.

Vad behövs för dator till PigWin?


Vi rekommenderar en dator med Windows 7 eller Windows 8 som operativsystem. Observera att PigWin inte kan köras på en dator med 64-bitars Windows. Det är alltså viktigt att det är en dator med 32-bitars Windows. Nya datorer har i allmänhet inte någon skrivarkontakt av äldre typ så om man har en gammal “nyckel” (bild på nycklar) kan den bytas mot en usb-nyckel. Kontakta PigWin Support för byte.
I en 64-bitars dator är det möjligt att installera en virtuell 32-bitars dator och i denna virtuella dator går det att installera PigWin Sugg. Dock rekommenderar vi inte denna lösning och vi ger inte support på eventuella problem som kan uppstå om man installerar PigWin på en virtuell dator. Vill man ändå försöka och har kunskap eller tillgång till teknisk hjälp med detta så gäller det att externa funktioner ska fungera även från den virtuella datorn. Det är t.ex. följande funktioner:

  • utskrift till ordinarie skrivare
  • usb-portar ska fungera, de behövs till hårdvarulås (nyckel) och för att ta säkerhetskopior till ett usb-minne
  • cd-läsare för installation av program
  • kommunikation med Internet från den virtuella datorn, behövs för att sända och hämta resultat, backuper, uppdateringar. Kommunikationen sker med hjälp av ftp-överföring och programmet agroftp.exe ska vara tillåtet i datorns säkerhetsprogram.
  • PigWin-nyckeln fungerar inte troligen inte tillsammans med den virtuella datorn om den sitter i ett usb 3.0 uttag (blått uttag)

Installationen verkar inte fungera (Windows 7)? Min programlicens har löpt ut, vad gör jag?


Vid installationen skapas ingen ikon automatiskt och det är då lätt att tro att installationen inte fungerat. Läs mer om de inställningar som måste göras manuellt efter installationen här.

Min programlicens har löpt ut, vad gör jag?


Programmet behöver uppdateras till en nyare programversion. Läs mer om uppdatering här.

Om meddelandet visas då man tar fram en lista eller rapport kan det bero på att inställningen ”överskrivning” är aktiverad. Det ses genom att tecknen OVR visas i nedre högra hörnet. Inaktivera överskrivning genom att trycka en gång på Insert-knappen på tangentbordet.

Eller om man vill ha överskrivning kvar: ställ dig i datumfältet och radera allt som står där med Del eller Backspace (<-) innan du skriver ett nytt datum. Det kan vara en fördel att ha ”överskrivning” aktiverad vid registrering av händelser, hela datumet behöver inte skrivas då.

Går det att installera PigWin Sugg på en dator som inte har en cd-läsare?


Ja, man kan installera från ett usb-minne. En förutsättning är dock att man har två lediga usb-portar som kan användas till PigWin-nyckeln och till usb-minnet och att man har tillgång till en annan dator med både cd-läsare och usb-portar.
1. Börja gärna med att göra en speciell mapp på usb-minnet för “PigWin Sugg cd”.
2. Kopiera alla filer från cd-skivan till mappen på usb-minnet.
3. Sätt i usb-minnet i datorn som PigWin ska installeras på.
4. Installera drivrutinen för PigWin-nyckeln. Det är filen SPI760.exe som ligger i mappen Sentinel på “cd-skivan”. Dubbelklicka på den och kör installationsprogrammet. Nyckeln ska INTE sitta i när detta görs.
5. Sätt in nyckeln.
6. Starta installationen av PigWin Sugg genom att dubbelklicka på filen Install på “cd-skivan”. OBS! klicka inte på mappen med samma namn, utan på filen.

Hur kan man bakvägen hämta data från hårddisken på en havererad dator?


All besättningsdata ligger i mappen \reg_fil som är en undermapp till den mappen programmet är installerat i. Om programmet var installerat enligt standard på den havererade datorn så ligger alltså all besättningsdata i mappen c:\pig_win\reg_fil
Kopiera alla filer i denna mapp till motsvarande mapp på den nya datorn. Men innan filerna kopieras till den nya datorn ska programmet vara grundinstallerat (med den senaste cd-skivan man har) och uppdaterat via internet.

Hur kan man kolla man har 64 eller 32 bitars Windows installerat?


Gå till Kontrollpanelen – System och säkerhet – System. Där finns information om vilket operativsystem (Systemtyp) som används.

Vilken mapp är mitt program installerat i?


Vi rekommenderar att PigWin Sugg installeras i mappen c:\pig_win. Gör så här för att kontrollera var ditt program finns:
– Högerklicka på den PigWin-ikon som du startar programmet med
– En meny visas; välj Egenskaper
– Nu öppnas en liten bild och du står troligen på fliken “Genväg”
– I mitten på denna bild vid texten “Starta i:” står vilken mapp programmet använder. Jämför med bilden här ovan där programmet är installerat enligt standard.
Om du har ditt program på något annat ställe hjälper vi dig gärna att flytta det. Kontakta oss på PigWin Support.