Medeltal suggor

I medeltalet för smågrisproduktion 2021 ingår 55 106 suggor. Perioder som har slutdatum under 2021 är med i resultatet. Med i resultatet är de besättningar som har beräknat produktionsrapporter, på vilken beräkningarna baseras.

2020 2021
Medel Bästa 25 % Medel Bästa 25 %
Medelantal suggor+gyltor 391 396 394 423
Prod.smågr/årssugga 27,5 30,7 27,7 31,1
Lev.födda/kull 15,0 15,5 15,1 15,6
Avvanda/kull 12,4 13,3 12,5 13,5
Dödlighet födelse -avv,% 17,2 13,9 16,9 13,6
Improduktiva dagar 14,9 10,5 15,7 10,5
Grisningsprocent 86,9 90,9 86,9 91,0

Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2021
  • Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2021. I detta ingår inte suggringar.
  • Medeltal för tidigare år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.