Medeltal slaktgrisar

I medeltalet för 2021 ingår omgångar med slutdatum under 2021.

2020 2021
Medel Medel Bästa 25 %
på tillväxt
Bästa 25 %
på foder
Antal omgångar 1199 1226
Totalt antal slaktade 412 049 427 582 107 535 104 466
Köttprocent 58,6 58,6 58,2 58,6
Tillväxt, g/dag korrigerad 965 989 1071 1026
MJ NE per kg tillväxt, korrigerad 25,3 24,8 23,4 22,4
Dödlighet, % 1,7 1,7 1,5 1,4

Här nedan under rubriken ”Dokument och länkar” finns:

  • Medeltal för fler resultatmått
  • Medeltal för föregående år

Nettoenergi

Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.