Podcast

MRSA och andra multiresistenta bakterier – del 1

Lyssna på Eva Gustafsson när hon berättar om resistenta bakterier med fokus på MRSA, vad är resistens, hur utvecklas det och vad kan vi göra för att förhindra spridning?

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.