Podcast

MRSA och andra multiresistenta bakterier – del 2

Lyssna på Karl Pedersen när han berättar om MRSA i djurproduktion både nationellt och internationellt. Hur kunde MRSA sprida sig så fort i Danmark och vilka lärdomar kan vi använda oss av för att undvika samma spridning i Sverige?

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.