Podcast

Kan halmgivan påverka förekomsten av svansbitning?

Det får du svar på i detta avsnitt med Torun Wallgren som berättar om svansbitning, halm och vägen till att skriva en doktrosavhandling. Denna podcast finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.