Artikel

Underviktiga grisar

”EN ROBUST SMÅGRIS HAR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KLARA AVVÄNJNINGEN UTAN PROBLEM”
Avvänjningsvikten är relaterad till födelsevikten. Födelsevikten påverkas bl.a. av hur suggorna hålles och utfodras under dräktigheten. Dagens stora kullar medför ofta att det finns spridning i födelsevikten. Genom att säkerhetsställa att dessa små får tillgång till råmjölk och sedan till en spene i ”rätt storlek” samt väl anpassat smågrisfoder, kan man minska viktspridningen vid avvänjningen. Trots detta finns det alltid grisar som behöver extra omvårdnad i samband med avvänjning. Genom att sortera ut de underviktiga grisarna och hålla i egen box blir det enklare att sätta in extraåtgärder för att dessa ska klara sig bättre. Exempel på åtgärder kan vara en extra värmekälla/tak, annat foder och tätare tillsyn.

 

Utan Högdoserad Zink logo