Artikel

Temperatur hos den nyavvanda grisen

”GRISAR SOM FRYSER LÄGGER SIG OVANPÅ VARANDRA”
Nyavvanda grisar har ett lågt foderintag och en hög fysisk aktivitet vilket leder till att de lätt hamnar i negativ energibalans. Därför krävs någon form av värmetillförsel. För en nyavvand gris som väger 10 kg och vistas i en box med ströad yta är den lägsta kritiska temperaturen 24 °C förutsatt att den har ett foderintag som motsvarar underhållsbehovet (2,0 MJ NE/dag). I praktiken gäller att hålla en högre temperatur än 24 °C de första dagarna efter avvänjning, eftersom foderintaget kan vara lägre än underhållsbehovet, se tabell nedan. Tänk på att stallet ska vara varmt redan vid insättning, den nyavvanda grisen ska inte behöva värma både sig själv och avdelningen. Det kan vara svårt att få upp stall luften till önskad temperatur men golvvärme, strö och /eller tak kan ge grisarna önskad temperatur på liggplatsen. Kontrollera hur grisarna ligger – det säger mycket om temperaturen är rätt i stallet. Skaffa en IR-termometer så får du snabbt svar.

 

Del av underhållsbehov 50% 75% 100% 125% 150%
Foder per dag, MJ NE 1,0 1,5 2,0 2,4 3,0
Foder per dag MJ OE 1,3 2,0 2,6 3,3 3,9
Foder per dag, kg 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Lägsta kritiska temp. oC 33 29 24 18 12

 

Utan Högdoserad Zink logo