Guide

Avvänjningsboken 2021

Avvänjningen är näst efter födelsen den mest kritiska händelsen i grisens liv. Avvänjningen innebär ett abrupt fråntagande av smågrisarna från suggan. En robust smågris har större förutsättningar att klara avvänjningen, därför är det viktigt att ”coacha”, stödja suggan så hon kan ta hand om smågrisen på bästa vis, en viktig del i detta är en optimal digivning. Smågrisen ska vara stark från start. Hos grisar i vilt tillstånd sker avvänjningen successivt och grisen slutar dia vid cirka 17 veckors ålder. I modern grisproduktion är avvänjningen en dramatisk upplevelse för grisen, som är van vid en varm och torr miljö hos suggan och huvudsakligen flytande föda med hög smältbarhet. Under avvänjningsperioden är grisens matsmältning- och immunsystem fortfarande omogna. Flera basala krav på skötsel och miljö måste därför uppfyllas för att avvänjningen skall lyckas.

Det är välkänt att olika tillsatser såsom högdoserad zinkoxid och antibiotika kan kompensera för brister i miljö och skötsel. Från juni 2022 är det inte längre tillåtet att använda högdoserad zinkoxid i smågrisfodret. Det är anledningen till att branschen satsar på en gemensam handlingsplan, med arbetsnamnet, ”Utan Högdoserad Zink 2022”, för utfasning av högdoserad zinkoxid i fodret till avvänjningsgrisar. I projektet deltar förutom Gård & Djurhälsan också Svenska Köttföretagen AB, LRF, LRF Kött, Sveriges Grisföretagare, Lundens Djurhälsa, Distriktsveterinärerna, Lantmännen, Svenska Foder, KLF, Swedish Agro, Vallberga Lantmän, Jordbruksverket, Näringsdepartementet, SVA och SLU. Projektet är finansierat av Jordbruksverket och Branschens utvecklingsmedel.

I slutet av 1990 talet utfördes ett avvänjningsprojekt (Svenska Djurhälsovården) med målet att ta reda på om känd kunskap tillämpades i samband med avvänjningen. Resultatet visade att så inte var fallet. Resultatet av projektet var framgångsrikt och erfarenheterna sammanfattades i en bok: Avvänjningsboken 2005”. Genom bland annat en riktad rådgivning, i form av avvänjningskurser på gårdsnivå med ”Avvänjningsboken 2005” som lärobok, förbättrades hälsoläget. En utvärdering visade att antalet problembesättningar med avvänjningsdiarré, som deltagit i avvänjningskurserna, hade halverats.

Vi presenterar här en ny bok ”Avvänjningsboken 2021”, som är en ny manual, framtagen i samarbete med branschen, i regi av Gård&Djurhälsan. Den baseras på ”Avvänjningsboken, 2005” som vi reviderat och kompletterat med ny kunskap utifrån litteraturen, slutsatser från nya projekt och praktisk erfarenhet.
Målet är att öka kunskapen om hur en avvänjning utan högdoserad zink kan genomföras utan att det leder till en ökad antibiotikaanvändning.

Lycka till!
Uppsala och Västerås i augusti 2020
Lena Eliasson Selling och Jeanette Elander