Podcast

Utfodring och miljö kring avvänjning

Varför uppstår avvänjningsdiarré, hur och när i grisens liv ska vi börja förbereda inför avvänjning? Lyssna på Kaisa Ryytty Sylvén och Jeanette Elander som berättar om avvänjning som veterinär och producent.

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.