Podcast

ESF- Electronic Sow Feeding

ESF-system förväntas öka som inhysningssystem för sinsuggor, vilka fördelar och vilka utmaningar finns med systemet? Lyssna när Anne-Charlotte Olsson och Sara-Lina Schild berättar om deras studie Management i kostnadseffektiva ESF (electronic sow feeding)- system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd.

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.