Podcast

Milk Replacer

Har du funderat på att investera I en mjölkanläggning? Lyssna när Cecilie Kobek-Kjeldager berättar vilka smågrisar som besöker mjölkoppen och vilka skillnader man ser mellan en kull på 14 smågrisar mot en kull på 17 smågrisar utifrån resultaten i sin avhandling: Sibling competition in suckling piglets from hyper prolific sows: Effects of litter size, milk replacer and housing condition on feeding behaviour and welfare.

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.