Artikel

Ryktborstar till nötkreatur – Välfärd och pälsvård

Ryktborstar har blivit vanliga i mjölkstall. Den som har en sett en ko använda en roterande ryktborste kan inte undgå att se hur kon uppskattar att bli borstad. I mjölkreklamen kallas det till och med för massage. Och varför inte. Borsten (massagen) ökar blodcirkulationen i huden, sänker pulsen och minskar stress. 

 

Pälsvård är ett viktigt naturligt beteende för nötkreatur. Det finns många ställen på kroppen där korna inte alls eller endast litegrann kommer åt med tungan, till exempel ansikte, nacke, svansrot och rygg.   

 

På bete finns det ofta träd och buskar som djuren använder för att klia sig på svåra ställen. Ibland hjälper de varandra och kliar varandras ryggar. På stall är en ryktborste en bra ersättare för kliträd. 

 

 Borstarna hjälper till att ta bort gammal hud, hår och damm från pälsen. Pälsen blir blank och fin.
Än så länge ses det nästan som en lyxprodukt att ge andra djurgrupper än mjölkkor tillgång till en ryktborste. Men det finns goda exempel på både kalvar, tjurar och dikor som har ryktborste. 

 


 Användningen av borste kan variera hos kalvar mellan 10-40 minuter per dag. Ungdjur använder borsten i genomsnitt fyra till sex minuter i genomsnitt åtta gånger per dag. 

 

Kor jobbar lika hårt för att komma till en koborste som för att få tillgång till foder. I en studie visades att kor med skabb har en hög motivation för att komma till en borste. Inne i ett stall finns det få möjligheter för djur att klia sig runt svansen där skabben ofta får fäste. När korna behandlades mot skabb använde korna fortfarande borsten men inte lika mycket som innan behandling. 

Trots farhågor att en borste i stallet skulle öka smittspridning av löss och skabb visar erfarenheten att det i många fall blir tvärtom. När borstar installeras i stallarna minskar ofta antalet djur med löss och skabb. Det verkar som om parasiterna borstas bort från päls och hud.  

 

  

Fasta ryktborstar är enkla att montera och ett bra alternativ till roterande borste. 

 

Ryktborstar är ett bra exempel på något som många lantbrukare investerar i för att ge nötkreatur en positiv upplevelse och bättre djurvälfärd utan att vara ett lagkrav. Det är svårt att räkna ut värdet av att nötkreatur har möjlighet till pälsvård. I framtiden kanske det skulle finnas möjlighet för en ryktborstpeng till lantbrukare som låter alla nötkreatur få tillgång till ryktborstar. En ryktborspeng skulle vara som ersättning för extra djuromsorg såsom finns möjlighet för klövpengen och suggpengen. 

 I Danmark anses borstar vara så viktigt för mjölkkor och kvigors välbefinnande att det är reglerat i föreskriften att mjölkkor skall tillgång till roterande borstar. Från 1 juli 2022 ska även danska kalvar i grupp ha tillgång till en borste eller kvast. 

Tänk på att investera i borstar som är beräknade till nötkreatur. Sopborstar är billiga men håller inte så länge utan hamnar ofta i utgödslingen. 

 

Källor 

deVries, T.J. et al. 2007. Short communication: Usage of mechanical brushes by lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 90:2241–2245.

Horvath, K.L et Miller-Cushon, E.K. Characterizing grooming behavior patterns and the influence of brushaccess on the behavior of group-housed dairy calves. J. Dairy Sci. 102:3421–3430 https://doi.org/10.3168/jds.2018-15460

McConnachie E, Smid AMC, Thompson AJ, Weary DM, Gaworski MA, von Keyserlingk MAG. 2018 Cows are highly motivated to access a grooming substrate. Biol.Lett. 14: 20180303. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2018.0303

Moncada A.C.,  Neave H.W,  von Keyserlingk M.A,  Weary D.M. 2020. Use of a mechanical brush by dairy cows with chorioptic mange. Appl. Anim. Behav. Sci., 223, Article 104925 https://doi.org/10.1016/j.applanim.2019.104925 

 

 

 EU logga