Artikel

Tid och möjlighet till sömn och vila

Det finns ganska lite forskning på hur nötkreatur sover men att det är viktigt för dem att ligga ned är väl dokumenterat. Precis som många andra stora gräsätare verkar de bara sova runt fyra timmar per dygn, fördelat på korta intervaller över hela dygnet.  

Nötkreatur ligger ned och sover, de har inte som hästarna möjlighet att låsa lederna för stående sömn. Även om de bara sover en väldigt liten del av dygnet ägnar de desto större del åt att ligga ned, mellan 8 och 12 timmar per dygn. Djur som hålls inomhus har längre liggtider jämfört med djur på bete, antagligen för att betande djur behöver ägna en större del av tiden åt födointag. 

Det kan få ganska allvarliga konsekvenser för djurens välbefinnande om de hindras från att ligga ned. Bland annat ökar belastningen på klövarna och med det risken för klövproblem om de inte har möjlighet att lägga sig ned och avlasta dem. Dessutom påverkas immunförsvaret negativt om de tvingas stå upp under längre period. Det har också visat sig att de är beredda att jobba ganska hårt, bokstavligt talat, för att få tillgång till en plats att vila på. I en studie fick korna tillgång till en djupströbädd endast efter att ha forcerat en grind där motståndet ökades successivt upp till 220 kg. Trots flera misslyckade försök fortsatte de att trycka på grinden tills de fick tillgång till liggytan, även när motståndet motsvarade 40% av deras kroppsvikt. 

 

Liggytans storlek påverkar möjligheten för djuren att utföra ett naturligt läggnings- och resningsbeteende, och vilken position djuren intar när de ligger ned. Det är därför viktigt att den är anpassad till djuret. Ett liggbås som är för kort eller för smalt gör att djuret har svårt att lägga sig ned, och när de väl kommit ned får de svårt att resa sig upp. Har man många djur som står halvvägs upp i liggbåsen kan man fundera på om det går att flytta nackbommen eller på annat sätt bättre anpassa utrymmet till djuret.  

 

När djuren ligger i ett system med öppen liggyta, som en spaltbox eller djurströbädd, är det viktigt att det finns tillräckligt mycket utrymme för djur som går runt, så att gående djur inte stör andra djur som vilar. 

 

Det är inte bara viktigt att anpassa storleken på liggytan till djuren, det är också viktigt att den är torr och relativt mjuk för att de ska ligga bekvämt, och att ytan inte är för hal så att de kan lägga sig och resa sig utan skaderisk eller obehag. Kor i leriga, våta fållor kan stå upp i flera timmar bara för att undvika obehaget av en blöt liggplats.  

Det verkar däremot inte spela någon större roll för djuren om de vilar i mörker eller ljus, däremot är de vanedjur som gärna läggar sig på samma plats. Även om djuren kanske inte bryr sig om det är ljust på natten är det ändå viktigt för dem rent hormonellt, precis som för oss människor, med en tydlig dygnsrytm. Det är därför bra att se till att det är relativt mörkt i stallet under natten och att ha en bra belysning dagtid. 

 

LÄSA MER? 

Läggning och resning hos ungtjurar i liggbås: inverkan av båsfrontsutförande. Alanko, T. Studentarbete 210, Skara 2009. https://stud.epsilon.slu.se/542/1/alanko_t_091009.pdf   

The use of getting up and lying down movements in the evaluation of cattle environments. Lidfors, L. 1989, Veterinary Research Communications 13, 307-324. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00420838  

Effect of floor type on performance, lying time and dirt scores of finishing beef cattle: A meta-analysis. Keane et al. 2018. Livestock Science, 212, 57-60. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141318300817  

Preference of beef cattle for feedlot or pasture environments. Lee et al. 2013. Applied Animal Behaviour Science, 145(3–4), 53-59. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159113000877?via%3Dihub  

Determination of lying behavior patterns in healthy beef cattle by use of wireless accelerometers. Robért, BD et al. 2011. American Journal of Veterinary Research 72 (4), 467-473. https://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/ajvr.72.4.467  

Use of a pneumatic push gate to measure dairy cattle motivation to lie down in a deep-bedded area. Tucker et al. 2018. Applied Animal Behaviour Science 201, 15-24. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159118300029?casa_token=s6UTFbK64zoAAAAA:EXFVUUQjoKoyoVVFQr09GusXsN0L9riESoAiZ-XAd9JhUNDGFROQavAoUz4Q8C4Sz-MWecoh6U-a  

 

 

EU logga