Artikel

Gummispalt – klövar och renlighet

Intervju med Evgenij Telezhenko

Vid nybyggnation av spaltboxar måste spaltstavarna bekläs med gummi.  Något som oroar många inför att bygga gummispaltsboxar eller uppdatera befintlig betongspalt till gummispalt är att djuren ska bli smutsigare och få långa klövar. Smutsiga djur är den vanligaste anmärkningen vid djurskyddskontroller, ger avdrag på slaktavräkningen och gör det svårare att hålla en god slakthygien. 

Evgenij Telezhenko är forskare på SLU Alnarp och har undersökt många olika aspekter om golv och klövar till nötkreatur men intresserar sig även för grisar. Utöver forskning undervisar han också om golv och avel vid SLU Alnarp. Evgenij kan mycket om allt som har med klövar att göra och har tittat på klövar och golv från flera olika perspektiv. Till exempel har Evgenij forskat om gummispaltsgolv och kan berätta om hur gummispalt påverkar klövar och renlighet. 

 

Gummispalt bättre för klövarna än betonggolv 

Djur är utvecklade för att röra sig i en viss miljö. Nötkreaturs klövar är utvecklade för att gå på halvmjuka underlag som finns på halvöppna platser och gräsmarker mellan skogar, då blir det optimal belastning samt en balans mellan tillväxt och slitage på klövhornet.  

– På mjuka underlag sjunker tån ner något i marken så att inte en felbelastning sker. Problem med långa klövar beror främst att belastningen flyttas då till klövens bakre del och problemet förvärras när nötkreaturen är tvungna att stå och gå på hårda underlag. I stort sett inga stallgolv kan ge en optimal balans mellan klövtillväxt och slitage där klövarna blir antingen förvuxna eller förslitna med ogynnsam belastning som följd. Då är det ju inte så konstigt att inhysta nötkreatur får klöv- och benproblem, säger Evgenij. 

Dessa problem har Evgenij gjort till en utmaning, först att undersöka hur klövar och ben fungerar på olika golv och sedan hitta lösningar som fungerar för djurens bästa även i stallmiljö. 

Evgenij har med hjälp av trycksensorer i ben från slaktade djur och en specialbyggd maskin som imiterar naturlig belastning kunnat visa hur de olika delarna av klövarna belastas på olika typer av golv. Helst vill man att belastningen skall vara längs med hornet på klövväggen och hälen och så lite belastning som möjligt mot sulan, som det är när nötkreatur går på halvmjuka marker på bete.  

– Sensorerna visade att trycket i klövarna blir mer gynnsam på gummimattor än på betonggolv när klövarna hade samma längd, berättar Evgenij. 

 

Lånad bild publicerad med tillstånd av Telezhenko, SLU.

 

Gummispalt är förlåtande för större spaltöppning 

En fråga som ofta diskuteras i spaltstallar är hur bred spaltöppningen får vara. När en gummimatta läggs på spalten blir öppningarna mindre eftersom en del bryggor täpper till spaltöppningarna. En vanlig uppfattning är att djuren skulle bli renare om spaltöppningen var större. Däremot har djur på gummispalt med en välvd yta, som klickas på varje spaltstav, i några irländska studier visat sig vara renare än djur på på betongspalt. 

– Gummispalt med välvd yta gör att gödsel och urin rinner av mycket effektivare från gummispalten än från betongspalt som är helt slät. Den välvda ytan förbättrar hygienen samt beläggningen är tillräckligt mjukt vilket gör också att tjurarna får ett bättre grepp när de ska resa och lägga sig, förklarar Evgenij.  

 

I gällande föreskrift (L104) finns det begränsat hur stor spaltöppningen får vara. I en nyligen avslutad studie undersökte Evgenij trycket på klövarna vid olika storlekar på spaltöppningar. På betongspaltgolv sågs det tydligt att ju större spaltöppning, desto större tryck kommer som en punktbelastning inuti klövens sula. På gummispalt däremot ökar punktbelastningen mycket mindre när spaltöppningen ökas. Det var till och med så att en extra bred spaltöppning på 45 mm där spaltstavarna var gummibeklädda gav bättre fördelning av belastningen än 30 mm spaltöppning på betonggolv. Slutsatsen är att utifrån belastningen på klövarna kan man öka spaltöppningen på gummigolv och de skulle fortfarande vara bättre för klövarna än smalare öppningar i betonggolv. Idag får spaltöppningen till vuxna djur högst vara 35 mm. 

– Men möjlighet till bredare spaltöppning finns inte i föreskriften idag. Det finns också skillnader mellan olika sorter av gummibeläggningar i hur mycket de täcker spalt där vissa fabrikat orsakar bara marginell minskning av öppningsyta, säger Evgenij. Det finns ju andra sätt som påverkar tjurarnas renlighet såsom utfodring och om djuren är klippta.  

 

Inte bara korta klövar men rätt vinkel 

Det är många frågetecken om långa klövar hos nötkreatur, inte minst finns det en oro för att klövarna inte slits tillräckligt mycket på gummimattor och det blir nödvändigt med klövverkning. 

– Vid klövverkning ska man tänka på att inte bara korta av i tån, då blir det fortfarande felbelastning. Det är viktigt att klöven även får rätt vinkel, att lagom mycket av klövsulan verkas på rätt ställe. Detta tittar vi nu på i ett projekt, berättar Evgenij. 

Evgenij har också studerat klövtillväxt hos nötkreatur och visat att ju mer slitage desto mer växer klövarna. Mindre slitage ger mindre klövtillväxt. En tillämpning i nötköttsproduktionen kan vara att undvika för hårda golv som stimulerar klövtillväxten innan flytt till boxar med gummispalt med  mindre slitage. Speciellt tjurar med låg tillväxt på mjuka golv riskerar att få långa klövar innan slakt. 

– Vad tjurarna med långa klövar känner när de flyttas från mjukt underlag till hårt golv eller ska transporteras vet vi ännu inte. Ingen vet om det är obehagligt och hur snabbt felbelastning och skador uppstår och hur nödvändigt är klövverkning före slakt (vilket i sin tur kan orsaka onödiga stress och skador). Jag skulle gärna få finansiering för att undersöka tryckbelastningen vid långa klövar, önskar sig Evgenij. 

Det hoppas vi på Gård & Djurhälsan också! 

 

EU logga