Artikel

Liggbeteende och boxstorlek i stall med gummispalt

Ligger tjuren mer och bättre på gummispalt? 

Gummimattor har i flera studier visat sig vara ett bättre underlag än betongspalt för nötkreatur att gå och ligga på. Men det finns också studier som inte visar någon skillnad i liggtiden mellan gummispalt och betongspalt. Evgenij Telezhenko är forskare på SLU Alnarp och hjälper oss att reda ut forskningen. 

– Det kan vara missvisande att liggtiden i boxar med betongspalt kan vara längre eller samma som i boxar med mjukare underlag. I själva verket beror det mest på att tjurar undviker att resa och lägga sig, vilket innebär stora punktbelastningar på framknäna, förklarar Evgenij. Vi gjorde en lite mer detaljerad studie på detta och såg flera avbrutna försök i läggningsbeteende på betongspalt när vi jämförde med gummispalt. När tjurarna låg ner på betongspalt vågade de inte resa sig igen och ligger ner längre tid åt gången.  

Andra studier visade också att tjurarna både på djupströ och gummimattor reser sig och lägger sig oftare än de gjorde det på betongspalt. Vilka andra fördelar kan ses på gummispalt? 

– Vi såg också mycket större förekomst av ledskador på betong än på gummispalt säger Evgenij. Det är möjligt att bättre komfort och hälsa bidrar till bättre produktion och flera studier visade bättre tillväxt i boxar med mjukare underlag. Å andra sidan, även att gummispalt är en  bättre liggplats än betongspalt kan den inte ge samma grad av komfort som djupströ. Gummi eller plastbeläggningar som är släta och hårda kan också orsaka skador som beror på halkningar, säger Evgenij.  

 

Små eller stora grupper i boxarna? 

Enligt L104 behöver djur som hålls på spaltgolv inte lika mycket utrymme som djur på djupströbädd. För en tjur på 500 kg krävs det nästan dubbelt så mycket yta för en tjur på djupströbädd än på spaltgolv. Evgenij varnar dock för att bara fokusera på antal kvadratmeter per djur. I många fall är det viktigare att fundera över hur stor den tillgängliga arealen för hela gruppen är. Försök för mjölkkor har nämligen visat att om djuren har en större box så rör de sig mer runt i gruppen. Rörelsen har flera fördelar, dels så är motionen bra för klövar och ben- så att klövarna slits, dels att det bidrar till bättre renhet i boxen. Men det är också positivt för hur djuren agerar med varandra. I en större box finns mer fri plats så att djuren kan hålla större avstånd ifrån djur som de inte är kompisar med. 

– I tidigare forskning har vi sett att antal kvadratmeter per djur inte alltid är så relevant egentligen. Även om alla normer bygger på antal kvadratmeter per djur. Den absoluta storleken på boxen har större effekt. Tänk dig att du har två kvadratmeter per djur och fyra djur. Då har djuren totalt 8 kvadratmeter att röra sig på. Men säg att du har 40 djur med två kvadratmeter var. Då har djuren totalt mycket större yta. Tyvärr brukar den totala ytan i djurgruppen inte uppmärksammas så mycket. 

Studien som Evgenij genomförde är gjord på mjölkkor med olika beläggningsgrader. Det visade sig att korna går mycket längre sträckor när de har en större box totalt. Det spelade inte så stor roll hur många djur det var i boxen utan korna minglade mer runt när de hade större område.  

Här slår också Evgenij hål på den teorin att det är bra med små boxar och hög beläggning i spaltstall för då trampar djuren bättre ner gödseln och håller sig renare. Det finns schweiziska studier som visar att med större yta per djur i heltspaltboxar med gummibeläggning blir djuren renare. 

– Jag har själv sett större tjurboxar med gummimattor där djuren rör sig mer runt och det var väldigt mycket renare. När tjurarna rör sig trampas gödseln bättre ner. Och med färre djur blir det ju också gödseln mer utspridd och det är mer sannolikt att liggplatsen är ren, säger Evgenij. 

 

 

 EU logga