Artikel

Kalvning vintertid

Kalvning i minusgrader går oftast bra, så länge kalven föds på en plats där det är torrt och vindstilla. När komplikationer tillstöter blir de däremot snabbt allvarliga. Redan vid regniga och blåsiga dagar med temperatur under 10°C finns det en ökad risk för nedkylda kalvar. 

Torr päls isolerar bra, men kalven föds som bekant med blöt päls. Om kon inte har ork eller modersinstinkt till att slicka kalven torr kyls den snabbt ner. Kalvar som föds vid en svår kalvning är ofta svaga och därmed extra utsatta för kyla och väta.  En nedkyld kalv kommer långsammare eller kanske inte alls upp på benen och får i sig råmjölk. Upptaget av antikroppar från råmjölken försämras också hos kalvar där kroppstemperaturen faller. De första timmarna kan kalven inte heller reglera sin kroppstemperatur. Kalvar vars temperatur sjunker efter kalvningen har ökad risk för infektionssjukdomar som diarré och lunginflammation och kan ha lägre produktion hela livet.  

 

 

Tillsyn av kalvningar är extra viktigt under kalla perioder så att nyfödda kalla kalvar snabbt hittas och kan få hjälp. Det är också viktigt att kon kan välja en torr och ren plats för kalvning. Nötkreatur vill helst kalva i avskildhet, så om det är trångt i till exempel en ligghall är det större risk för att kalven föds någon annanstans. Förstakalvare behöver oftare hjälp, så det kan vara bra att stänga in dem i en välströad kalvningsbox för att förhindra att de kalvar på olämplig plats. 

För att utegående kor skall få kalva mellan november och februari måste korna ha ständig tillgång till ligghall. Inom kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur är kalvningar inte tillåtet under denna period. 

 

Källor: 

Annex to the EFSA Journal. 2009. Report of the Panel on Animal Health and Welfare (Question No EFSA-Q-2006-113). Effects of farming systems on dairy cow welfare and disease.  

Roland, L. Drillich, M.  Klein-Jöbstl, D.  & Iwersen, M. 2016. Invited review: Influence of climatic conditions on the development, performance, and health of calves. J of Dairy Sci. 99:4. 2438-2452. https://doi.org/10.3168/jds.2015-9901 

Silva, F.L.M & Carla Maris Machado Bittar. 2019. Thermogenesis and some rearing strategies of dairy calves at low temperature – a review, J. Appl. Animal Research, 47:1, 115-122,  DOI: 10.1080/09712119.2019.1580199 

 

 

EU logga

Dokument och länkar