Nyhet

Vägledning för slaktgrisar med DanBred Duroc

Denna vägledning bygger på praktiska erfarenheter från svenska slaktgrisproducenter som använder DanBred Duroc som faderras. Under introduktionsperioden (som sträcker sig över tre år) har produktionsresultaten i slaktgrisledet följts upp noga med hjälp av WinPig.

Läs vägledningen >> Vägledning för slaktgrisar med DanBred Duroc

Läs rapporten från projektet >> Hur man lyckas med uppfodning av Danbred Duroc under svenska förhållanden