Nyhet

Hur man lyckas med uppfödning av DanBred Duroc under svenska förhållanden

I ett treårigt projekt har erfarenheter kring uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras samlats in från två svenska gårdar. Resultaten visar att prestationsförmågan är hög, så länge grisarna ges rätt förutsättningar. Projektet, ett samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Gård&Djurhälsan, finansierades med hjälp av Branschutvecklingspengen.

Läs mer >> DanBred-projektetslutversion