Nyheter

Djurskyddskontroll i samband med slakt är idag både verkningslös och rättsosäker

Antalet djurskyddsbrister som Livsmedelsverkets officiella veterinärer anmäler till Länsstyrelserna fortsätter att öka. Det är lätt att tro att det därför krävs tuffare kontroll för att höja djurskyddet ytterligare i Sverige. Vi menar att vi inte ska ha mer kontroller utan att det handlar om att göra kontrollen verkningsfull. Vi anser att det nuvarande kontrollsystemet har misslyckats i det som är kontrollens syfte – att analysera orsaker och att genom kommunikation och åtgärder skapa förändring. Mot denna bakgrund uppmanar vi på Gård & Djurhälsan till ett omfattande genomlysningsarbete av Livsmedelsverkets uppdrag.

1 2 3 13