Nyheter

Gård & Djurhälsans remissvar på utredningen om ”Djurens hälso- och sjukvård”

Den statliga utredningen ”Bättre förutsättningar för djurens hälso- och sjukvård” berör bland annat olika modeller för med vilken omfattning och med vilket upplägg som staten ska upprätthålla veterinär beredskap. Det förslag som utredningen framhåller främst innebär att Distriktsveterinärerna under vissa förutsättningar ska ha möjlighet att stänga sin jourverksamhet mellan klockan 23-06.

1 2 3 29