Nyheter

Mykoplasma bovis kontroll i Finland

År 2012 upptäcktes det första fallet av Mykoplasma bovis i Finland och redan 2013 startades ett kontrollprogram. I slutet av 2019 var 530 besättningar anslutna. I programmet ingår två årliga veterinärbesök med provtagning, dessutom analyseras alla mjölkprover vid mastit med PCR för att på så vis kunna upptäcka bakterien i ett tidigt skede. I programmet ingår även regler för djurförflyttning då bakterien framförallt sprids via livdjur.

1 2 3 11