Nyheter

Bakgrundsinfo om arbetet i EU:s nya djurskyddslagstiftning

Vi har glädjen att meddela att våra medarbetare Virpi Welling, Djurhälsoveterinär Nöt och Rebecka Westin, Djurhälsoveterinär Gris har blivit utvalda, efter ansökan, att delta i EU-Kommissionens arbete med att arbeta fram EU:s nya djurskyddslagstiftning. Rebecka kom med i grisgruppen och Virpi i ko/kalvgruppen. Det är fantastiskt bra att Sverige syns i dessa sammanhang, med kliniskt verksamma veterinärer.

1 2 3 25