Nyhet

Förekommer Maedi Visnavirus hos svenska mufflonfår?

Förrymda och vilda mufflonfår skapar oro bland svenska fårägare. Tjuvparningar mellan mufflon och tamfår har skett och det verkar finnas en oro för att mufflonfår kan smitta tamfår med sjukdomar i allmänhet och Maedi Visnavirus i synnerhet. Med stöd av Jordbruksverket har ett övervakningsprojekt inletts under 2024.

Hjorthälsan ( www.hjorthalsan.se ) driver under 2024 ett projekt vid namn ”Förekomst av antikroppar mot Maedi Visna-virus hos svenska mufflonfår”. Projektet finansieras av Hjorthälsan och Jordbruksverket och arbetet sker i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt och Gård & Djurhälsan.

Målsättningen är att ta blodprov på ett hundratal både vilda och hägnade mufflonfår på så många olika platser i landet som möjligt för att om möjligt ta reda på i vilken omfattning mufflonfår i Sverige har antikroppar mot detta virus. Parallellt med blodprovtagningen efterfrågas även vävnadsprover (hud) för att undersöka genetiken hos den svenska mufflonpopulationen. Projektet ska slutrapporteras till Jordbruksverket under februari 2025.

Om någon fårägare och/eller jägare vill vara behjälplig med förslag på provtagningsplatser eller har tillgång till fällda mufflonfår så kontakta gärna projektledaren Jonas Malmsten på jonas@hjorthalsan.se eller
0735-646664 så skickas provtagningsutrustning ut.

Tack för din hjälp!