Nyhet

Ny serotyp av blåtunga sprider sig

När en ny knottsäsong nu startat har fall av blåtunga upptäckts längre norrut jämfört med 2023. Fall har hittills upptäckts i delar av Tyskland, Belgien och Luxemburg. Om smittan kommer till norra Tyskland eller Danmark riskerar den även att spridas vidare till Sverige.

En ny serotyp (serotyp 3) av den knottburna idisslarsjukdomen blåtunga spred sig under hösten 2023, med start i Nederländerna. Infektionen orsakade många sjukdomsfall hos främst får och nötkreatur, ofta med dödlig utgång.

Flera nya vaccin, som har kunnat registreras snabbt, finns tillgängliga och vaccinationer pågår i Europa. Genom vaccinationerna kommer antalet infekterade djur och mängden smittbärande knott förhoppningsvis att minska. Restriktioner för förflyttningar av idisslare har också införts, för att minska risken för att djur med viruset i blodet sprider smittan vidare till nya knottpopulationer.

Mer information om sjukdomen och det aktuella läget finns SVA:s hemsida:

> Statsepizootologen kommenterar: Blåtunga rör sig norrut i Europa

LRF ordnar på torsdag klockan 12-13 ett öppet lunchseminarium

Med deltagande av Jordbruksverket och SVA där en aktuell beskrivning av situationen kommer att ges.
> Länk till lunchmötet: Lunchmöte med LRF Kött om blåtunga