Artikel

Kom ihåg – Alltid veterinär remiss vid obduktion!

Att vara med i Gård & Djurhälsan Gris innebär inte bara att du har tillgång till erfarna grisveterinärer och produktionsrådgivare. Du har också tillgång till bra diagnostiska paket, inklusive obduktioner. Obduktioner är ett viktigt och ofta nödvändigt hjälpmedel för diagnos om du har sjukdomsproblem i din besättning. Det är också en viktig del av sjukdomsövervakningen i landet. Därför har Jordbruksverket ett speciellt anslag för lantbrukets djur som subventionerar en stor del av den faktiska obduktionskostnaden, och djurägaren betalar i normalfallet endast en mindre djurägaravgift. Denna avgift står Gård & Djurhälsan Gris för när du är medlem.

Remissen är viktig för att få en diagnos

Men för att du som djurägare ska kunna använda obduktionsanslaget måste djuret remitteras av veterinär. Ta alltså alltid kontakt med Gård & Djurhälsan Gris eller din besättningsveterinär om du funderar över en obduktion. Att ett djur har en veterinär remiss är mycket viktigt, eftersom remissen beskriver sjukdomshistorien, typ av besättning, ev. klinisk diagnos, behandling och frågeställning m.m., vilket är viktiga uppgifter som gör det lättare för obducenten att komma fram till en diagnos.

Utan remiss riskerar du att bli utan obduktion

Tyvärr slarvas det ibland med remissen. För laboratorierna innebär det att de får mycket sämre förutsättningar för att göra ett bra jobb. Från 1 april i år riskerar du därför, i de fall djuret inkommer utan veterinär remiss och där informationen om djuret därigenom är ofullständig, att det endast blir en enklare obduktion (kadaveröppning) där obducenten bara gör en makroskopisk bedömning av inre organ. Du kommer få ett svar från laboratoriet med den information kadaveröppningen gav, plus att laboratoriet i en kommentar informerar om att vidare undersökningar inte har utförts eftersom djuret inte var remitterat av veterinär.

Använd vår hemsida så blir det lätt att göra rätt!

Tveka inte att ringa Gård & Djurhälsan Gris när du vill skicka ett djur till obduktion. Om det är en annan veterinär som remitterar så finns all information på vår hemsida, läs mer på obduktionssidorna.