Artikel

Vad berättar djuren om stallmiljön?

Har man flera djur med samma skador kan man misstänka att inredningen kan vara orsak till problemen. Golvyta, liggunderlag, foderfronter och båsavskiljare är detaljer i inredningen som är värda att se upp med.

I jordbruksverkets föreskrifter för stallmiljö står att ”Inredning och utformning av stallmiljön skall inte utgöra någon risk för djurens hälsa eller hindra deras rörelsefrihet”. Ändå är det inte ovanligt att stallsystemens utformning kan ge olika typer av skador på djuren.

Hala spaltgolv eller skrapgångar innebär en stor skaderisk för djuren. Det är inte ovanligt att det uppstår fläkskador i just dessa system. För att minimera risken att djur halkar finns möjlighet att fräsa spår. En fördel med att rilla betongen eller fräsa spår i den är att det ökar slitaget på klövarna. Det gäller framförallt i de stallsystem som har djupströ och skrapgång med betonggolv. Överväg hur djupa spår som ska fräsas. Ett för stort slitage på klöven kan medföra att det blir för lite av klövväggen kvar att gå på, vilket är mycket smärtsamt.

SVANSSKADOR ELLER svansspetsnekroser är inte ovanligt på djur som föds upp i spaltboxar. Skadorna uppstår troligtvis på spalten då djuret ligger ner och blir trampat av andra djur i boxen. Skadorna syns inte alltid för blotta ögat. Svansspetsen svullnar och då stryps blodtillförseln och vävnaden dör, det vill säga går i nekros. Bakterierna kan också vandra uppåt i svansen och bli till en böld i ryggraden. Det är viktigt att upptäcka dessa skador i tid för snabb behandling för att undvika följdskador. Skadade svansar kan amputeras och det är mycket viktigt att tvätta med bakteriedödande sårtvätt. Det är en högre förekomst av svansskador i stall med mycket gödselgaser och det är likaså vanligare under varma sommarmånader.
För att förhindra skador på svansarna är det viktigt att djuren har tillräckligt med plats, att det är tillräckligt ljust i stallet och att det är en god ventilation. Man kan också välja att installera gummibeklädnad som är måttanpassade för spalten. Gummibeklädnad är mjukare för djuren och fördelar är bland annat ökad tillväxt och välbefinnande. Nackdelen är att det ibland blir en försämrad renlighet.

STALLSYSTEM MED LIGGBÅS och skrapgångar blir allt vanligare. Fördelen är att renligheten bland djuren oftast är högre, men liggbås kan också medföra skador på djuren. Hårda liggytor kan ge svullna framknän, hög förekomst av ledinflammationer och bursiter på frambenen. Beklädnad i liggbåsen ger bättre miljö, helst en gummibeklädnad som är lätt att rengöra samt tillräckligt mjuk.
Det är viktigt att anpassa storleken på liggbås efter djuren så att de kan ligga korrekt och använder liggbåsen på rätt sätt. För små djur i för stora liggbås är nästan lika illa som för stora djur i för små bås.

DE FLESTA SYSTEM har justerbara nackbommar som kan korrigeras efter djurens storlek. Sitter nackbommen för långt bak hamnar djurets hasor på bakkanten och ger hasskador. Även båsavskiljarna bör vara i rätt höjd i förhållande till djuret, annars kan djuren få tryck på ryggkotor, eller ännu värre, fastna under båsavskiljarna. Sitter båsavskiljaren på felaktig höjd ses ofta bölder eller knutor uppe på ryggraden på djuren.
Fri tillgång på foder, ett halkfritt golv och ryktborstar kan minska bråk i gruppen och därigenom också minska antalet skador.

Att ha foderbordsfronter anpassade efter djuren är också viktigt. För smala frontöppningar kan göra att djuren har svårt att äta eller har lättare för att fastna. Det händer att djur som har för smala fronter hänger sig eller
bryter nacken. Höjden på foderbordet och nackbommens höjd vid foderbordet kan ge tryckskador på djuren om de inte är i proportion till djurens storlek.

TA DIG TID ATT OBSERVERA djuren i lösdriften. Har flera djur samma åkommor så kan det misstänkas att det är något i stallsystemets utformning som orsakar problemen. Se över inredningen dagligen och åtgärda trasiga detaljer för att förhindra skär- och stickskador.

HA KOLL PÅ DJUREN

Se hur de rör sig
Går de långsamt? Förekommer det hältor och i så fall var? Sitter de? Har flera långa klövar eller är slitaget av klövarna för kraftigt?
Se hur de ligger
Ligger de korrekt? Finns det knutor på ryggen? Är båsen tillräckligt stora? Är gummibeklädnaden tillräckligt mjuk? Ligger madrasserna korrekt? Är det torrt i liggbåsen?
Se på hur de äter
Är det enkelt att ta ut huvudet och når de maten? Sitter nackbommen rätt vid foderbordet? Har de hårlösa partier i nacken?