Artikel

Hasskador hos tjurar i liggbåsstall

Sår, håravfall och svullna haser ses i många besättningar med liggbåsstall till nötkreatur och är ett problem för tjurens välfärd, lantbrukarens ekonomi och branschens konsumentförtroende. Liggbåsens utformning har betydelse för hasskador. Det är både inredningen och liggytan som kan vara en del i lösningen. Förbättra liggbåsen och minska problemen.

Hasskador kan vara flera olika saker. Den mildaste formen är hårlösa partier på utsidan av hasen. I de allvarligare formerna kan sår och sårskorpor ses eller en svullnad på utsida och insida av hasen. Vid hasleden ligger huden direkt mot skelettet utan stötdämpning av fettvävnad och muskeler. Då tjurarna ligger på hårt underlag minskas blodgenomströmningen och tryckskador uppstår. I Danmark används ordet ”hasetrykning” som anger något om orsaken till skadorna och att benämna ett hårlöst parti för en tryckskada låter också allvarligare.

Vad kan jag göra om jag ser hasskador på mina tjurar?

Du börjar med att titta på tjurarnas resnings- och läggningsbeteende. Om tjurarna har problem med att resa eller lägga sig bör man fundera på vad som hindrar dem. Är liggbåset för kort och smalt? Är det en nackbom som sitter för lågt eller långt bak? Är det inredning som stör i framkanten av båset? Om du är osäker på vad som är normalt kan du titta på en tjur som går ute på bete och jämföra med hur tjurarna i ditt liggbåsstall reser sig.

Om dina tjurar kan resa sig normalt men det ändå ses håravfall, sår eller svullna haser är det dags att undersöka liggytan. Ett mjukt underlag minskar förekomsten av hasskador. Bästa underlaget i liggbås är en djupströbädd med sand men det är mycket ovanligt, om ens förekommande, till tjurar i Sverige.

Ju mjukare underlag desto bättre, gummimattor är bättre en betongyta, madrasser är bättre än gummimattor. Madrasser till tjurar är en stor investering och det finns en viss tvekan angående hållbarheten. Investera gärna i madrasser till en avdelning och utvärdera dess effekt i din produktion. Var ska man då prioritera att testa? Ju tyngre djur desto större är risken för hasskador så sannolikt får du mest effekt vid att ge de tyngsta djuren ett mjukare underlag. I praktiken så håller kanske madrasserna längre till de något yngre djuren.

Även vilket strömedel och mängden strömaterial som används kan påverka förekomsten. Det har visats att användandet av strö minskar antalet hasskador i besättningarna. Smutsiga djur har större hasskador än rena djur. Olika strömedel är dock olika effektiva. Hackad halm anses bättre än hel halm. Tänk bara på att vissa typer av sågspån kan vara vassa och orsaka hasskador. Torv har visat sig vara bra.

Varför göra något?

Halta tjurar utgör extra arbete och behöver flyttas till en sjukbox eller annat stall med djupströ. Halta tjurar blir lägre i hierarkin, trängs bort från foderbordet och äter mindre och växer sämre. Under senaste åren har obduktion av 35 tjurar ifrån liggbåsstall utförts i ett projekt hos Gård & Djurhälsan.

Där har obducerats tjurar med svullna haser, några med infektiös ledinflammation men andra med slemsäcksinflammation som bedöms bero på tryckskador. Läs slutrapporten här. Hasskador kan få allvarliga konsekvenser men vi vet inte vilka djur som kommer att drabbas. Det bästa är att förbättra närmiljön för samtliga tjurar.

Har du frågor om artikeln eller vill diskutera din produktion? Kontakta gärna din besättningsveterinär vid G&D.