Artikel

Smittskyddsamråd till förprövningen

Ett nytt stall är en stor investering, och det är viktigt att det blir rätt när man bygger.

Vid ett smittskyddssamråd ska lantbrukare, veterinär med särskild smittskyddskompetens samt byggnadskonsulent tillsammans diskutera vilka smittskyddsmässiga risker som finns, hur riskerna kan påverka djurhälsan och lösningar för att minimera dessa risker.

I smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning är det obligatoriskt att genomföra smittskyddssamråd vid om- och nybyggnation.

Det är viktigt att ett smittskyddssamråd hålls innan alla beslut angående stallet är fattade och innan material och inredning beställts. Det måste finnas möjlighet att ändra i den befintliga ritningen. Samtidigt är det viktigt att det finns en ritning att granska, dock kan inte denna ritning ändras utan att nytt smittskyddssamråd sker.

Om möjligt är det lämpligt att mötas två gånger, första gången i tidigt skede av planeringen där man kan ta ställning till olika lösningar och därefter när en detaljerad ritning finns att tillgå.

Vad som tas upp vid ett smittskyddsamråd beror på vad som ska byggas. Därför genomgås den tänkta produktionsplanen så att veterinären förstår hur stallet är tänkt att användas.  Veterinären kan hjälpa dig med hur man kan bygga och inreda för att minska risken för att nya smittor introduceras i besättningen. Lika viktigt är att minska smittspridning inom besättningen. Vi tittar tillsammans på förutsättningarna för att hålla en god hygien för exempel placering av byggnaden, körvägar för foder och gödsel, gruppering och rengöringsbara material.

Vid en förprövning går länsstyrelsen igenom att de minikrav som finns efterlevs. Dessa minikrav är dock inte det samma som att ha en optimal lösning med gott smittskyddstänk. Även om förprövarna kan komma med förslag om detta, så är det att föredra ett smittskyddssamråd i ett tidigt skede. Ett sådant samråd kan i sin tur förkorta handläggningen av förprövningen hos länsstyrelsen.

I ett projekt 2013-2014 framgick det att i 9 fall av 10 gav diskussionerna i smittskyddssamrådet tydliga förbättringar i byggritningen.

I de fall när även besättningsveterinären, byggledaren, robotföretagen, länsstyrelsen, med flera var med gav det ett extra positivt resultat.

Det finns ca 50 godkända veterinärer för att göra ett smittskyddssamråd, kontakta oss för denna lista.