Artikel

Smittskyddssamråd

Smittskyddssamråd är en del av hygienprogrammet, smittsäkrad besättning (SSB) vilket är ett frivilligt rådgivningsprogram som behandlar smittskyddet i nöt- och grisbesättningar.

Numera finns det ofta fler djur på varje gård, men färre gårdar på större avstånd från varandra. Den som köper eller säljer djur kan få djur från områden långt ifrån, med andra smittor och annan immunstatus.

Djuren representerar också ett stort värde som det är viktigt att skydda från smittsamma sjukdomar. Ett sjukdomsutbrott får stora konsekvenser när många djur blir sjuka och risk finns också att gården spärras från att sälja både liv och slaktdjur under den tid som sjukdomen pågår.

Rådgivningen har tidigare fokuserat på salmonella men idag planeras smittskydd för alla förekommande smittor som ett komplement till vaccinationer och annat hälsoarbete.

Smittskyddssamrådet är obligatoriskt när en besättning som är med i SSB, steg 2 och vill göra ett nytt stall eller en ombyggnad av befintliga djurstallar. Rådgivningen utförs av en specialutbildad veterinär. Det ersätter inte länsstyrelsens förprövning men kan med fördel samordnas med denna.

Smittskyddssamråd kan göras utan besättningsbesök, då ritningarna skickas till veterinären, men det är oftast nödvändigt att besöka gården för att få en uppfattning om hur bygget kommer att fungera tillsammans med befintliga byggnader och gödsel- och foderanläggningar.

Veterinärerna på Gård & Djurhälsan är utbildade för och gör smittskyddssamråd hos de djurägare som så önskar, det är inget krav att vara ansluten till något annat rådgivningspaket. Kontakta oss gärna om du går i byggtankar!

Dokument och länkar