Artikel

Slaktmognadsbedömning - en handledning

Slaktmognadsbedömning på gård innan slakt är en bra metod för att få en uppfattning om djuren är slaktmogna eller inte. Att bedöma om ett djur är slaktmoget kräver både träning och erfarenhet och det är viktigt att både väga/mäta, titta och känna på djuren. Gård & Djurhälsan har tagit fram en enkel handledning för slaktmognadsbedömning på gård som även innehåller kort fakta om vad fettansättning, slaktutbyte och formklass är. Du hittar handledningen till höger här på sidan.

Slaktmognadsbedömning_handledning