Artikel

Ett svenskt system för kvalitetsklassificering av nötkött

Under 2013 drev Svenskt Kött i Sverige AB tillsammans med LRF ett projekt med målet att ta fram en svensk standard för klassificering av marmorering i nötkött.

Du hittar slutrapporten från projektet till höger här på sidan liksom den svenska standarden för marmorering.