Artikel

Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret.

För kalvar i ekologisk produktion finns utöver de grundläggande svenska djurskyddsbestämmelserna dessutom ytterligare riktlinjer att ta hänsyn till.

I projektet har fem mjölkgårdar med olika typer av kalvuppfödning deltagit. Tillväxt har registrerats hos kalvar under det första levnadshalvåret och en genomlysning av framgångsfaktorer i kalvuppfödningen på gårdarna har gjorts. Syftet var att studera gemensamma faktorer för en lönsam produktion med god hälsa och tillväxt hos kalvarna.

Slutrapporten i sin helhet – läs här!