Artikel

Samband mellan bröstomfång och levandevikt hos växande nötkreatur

Att mäta bröstomfång är ett sätt att uppskatta vikten hos nötkreatur. Här kan du ladda ner en rapport från SLU och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa som beskriver sambandet mellan bröstomfång och levandevikt hos tjurar och stutar av mjölkras samt kvigor, tjurar och stutar av köttraskorsning. Längst bak i rapporten finns sambanden i tabellform.

Samband_mellan_bröstomfång_och_levande_vikt