Artikel

Slaktutbyte - något att räkna med?

Slaktutbytet för olika raser och djurkategorier är värdefullt att känna till då man ska bedöma lämplig tidpunkt för slakt av sina djur. Genom att känna till djurens slaktutbyte och väga djuren levande, blir det därmed lättare att uppskatta djurens slaktade vikt.

Samtidigt varierar slaktutbytet mycket mellan olika djurindivider, men också beroende på tidpunkter för vägning. Det finns idag väldigt få undersökningar om slaktutbyte hos nöt, både i Sverige och i andra länder.

Klicka på länken för sammanställningen!