Podcast

Ombyggnation till EU-ekologisk grisproduktion

Lyssna när Rolf berättar vad man ska tänka på vid ombyggnation från ett system till ett annat och vilka faktorer som avgjorde att han valde att bli EU-ekologisk grisproducent.

 

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.