Podcast

Ekologisk grisproduktion – Gyltan

Lena som är forskare och veterinär berättar om gyltan från kulting till seminerad. Hur utförs en bra seminering och vad som menas med begreppet besättningsimmunitet?

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.